Pevisa säännöt

Suomenpystykorvan PEVISA-määräykset

Ohjelma on voimassa 1.1.2013-31.12.2015

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään.

Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai PHTVL / PHPV -sairauden asteita 2 - 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1.

Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 70 jälkeläistä. Se pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään koko-naisuudessaan.

Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25 % seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedossa olevat esivanhemmat.


Karjalankarhukoiran PEVISA -määräykset 1.1.2013 alkaen.
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Tarkastushetkellä koiran tulee olla 12 kuukautta täyttänyt.
Silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kuukautta.
HC:ta ja PRA:ta, PHTVL/PHPV - sairauden asteita 2 - 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 95.
Yhdelle koiralle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä. Pentue, jossa raja ylittyy, rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Mikäli pentueen toisella vanhemmista ei ole laskettua Kennelliiton lonkkaindeksiä, mutta sillä on
astutushetkellä lonkkakuvauslausunto, se voidaan parittaa koiralla jonka laskettu lonkkaindeksi on
vähintään 110 (Hall 12/12).

Pohjanpystykorvan PEVISA-säännöt:

Toimikunta hyväksyy pohjanpystykorvalle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:
• Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä
olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva
silmätarkastuslausunto.
• Koiran on silmätutkimushetkellä oltava täyttänyt 12 kk ja
silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla
36 kk vanhempi.
• Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta tai
PHTVL / PHPV – sairauden asteita 2 – 6 sairastavan koiran jälkeläisiä ei
rekisteröidä.
Diagnoosi muu (vähämerkityksellinen) katarakta ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.
Silmätutkimustuloksen PHTVL / PHPV aste 1 tuloksen
saaneelle koiralle on käyt
ettävä PHTVL / PHPV:n
suhteen tervettä parituskumppania.
• Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1
ja astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä
parituskumppania, jonka polvilumpioluksaatiotulos on 0.
• Pentueen sukusiitosaste saa olla enintään 6,25% seitsemästä sukupolvesta laskettuna. Laskennassa
huomioidaan Kennelliiton tiedossa olevat esivanhemmat.
•Koiralle rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla
korkeintaan 30 pentua. Se pentue, jossa raja ylittyy,
rekisteröidään kokonaisuudessaan.
• Ohjelma on voimassa 1.1.2015 – 31.12.2019

Kennelliitto tiedottaa

Koiran omistajan tulee huolehtia myös siitä, että koiran polvi- ja silmätarkastuslausunto ovat voimassa.

Polvilumpioluksaatio-ohjeen kohdan 2 mukaan: Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu lausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia.

Perinnöllisten silmäsairauksien ohjeen kohdan 1 mukaan: Alle vuoden iässä annettu virallinen silmätarkastus-lausunto on PEVISA-tarkistusten osalta voimassa vuoden. Vähintään vuoden iässä annettu virallinen silmätar-kastuslausunto on voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti.

Tarkista voimassaolevat ja uudet ohjeet Kennelliiton sivuilta.